رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«بن‌سلمان» خود را رئیس شورای عالی فضائی کرد

«بن‌سلمان» خود را رئیس شورای عالی فضائی کرد «محمد بن سلمان» یک پست جدید دیگر برای خود دست و پا کرد واز این پس رئیس شورای عالی فضائی کشورش هم شد. گفتنی است بن سلمان ده‌ها پست و مقام در اختیار داشته و علاوه بر ولیعهدی و نخست وزیری، ریاست هیئت مدیره چندین شرکت بزرگ […]

«بن‌سلمان» خود را رئیس شورای عالی فضائی کرد

«محمد بن سلمان» یک پست جدید دیگر برای خود دست و پا کرد واز این پس رئیس شورای عالی فضائی کشورش هم شد.

گفتنی است بن سلمان ده‌ها پست و مقام در اختیار داشته و علاوه بر ولیعهدی و نخست وزیری، ریاست هیئت مدیره چندین شرکت بزرگ تجاری و اقتصادی و ریاست شمار زیادی از مؤسسات و نهادهای رسمی و نیمه رسمی در عربستان را هم در قبضه خود گرفته است.


جدیدترین خبرها