رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو هیئت مدیره نصر تهران: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به منافع ملی آسیب نمی‌زنند

عضو هیئت مدیره نصر تهران: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به منافع ملی آسیب نمی‌زنند ‌ عضو هیئت مدیره نصر تهران با تاکید بر وابستگی جدی معاش روزانه مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اعتقاد دارد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زیانی علیه منافع ملی نخواهند داشت. به گفته متشرعی ادامه روند فعلی در زمینه اینترنت جز […]

عضو هیئت مدیره نصر تهران: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به منافع ملی آسیب نمی‌زنند

عضو هیئت مدیره نصر تهران با تاکید بر وابستگی جدی معاش روزانه مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اعتقاد دارد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زیانی علیه منافع ملی نخواهند داشت. به گفته متشرعی ادامه روند فعلی در زمینه اینترنت جز خسران هیچ حاصلی نداشته و نه ضامن امنیت ملی است و نه ضامن معاش مردم.

به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، «محمد متشرعی»، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در گفتگو با روابط عمومی این سازمان اظهار داشت گاهی تصمیماتی از سوی حاکمیت گرفته می‌شود که برخلاف منافع عمومی است: «اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زیانی علیه منافع ملی نخواهند داشت. به نظر می‌رسد میان ذهنیت برخی از تصمیم‌گیرندگان با واقعیت جامعه و آنچه در زندگی مردم و کسب‌وکارها در جریان است، فاصله زیادی وجود دارد.»/دیجیاتو