رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واشنگتن پست: بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت خواهد کرد

واشنگتن پست: بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت خواهد کرد واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه نوشت: بایدن به طور خصوصی با گروه بسیار کوچکی از مشاوران ارشد در اقامتگاه کاخ سفید ملاقات کرده است تا برای کمپین احتمالی انتخابات در سال ۲۰۲۴ آماده شود.

واشنگتن پست: بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت خواهد کرد

واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه نوشت: بایدن به طور خصوصی با گروه بسیار کوچکی از مشاوران ارشد در اقامتگاه کاخ سفید ملاقات کرده است تا برای کمپین احتمالی انتخابات در سال ۲۰۲۴ آماده شود.


جدیدترین خبرها