رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی مطهری: اصرار بر اختلاط دانشجویان پسر و دختر در غذاخوری، عقلا و شرعا پسندیده نیست

علی مطهری: اصرار بر اختلاط دانشجویان پسر و دختر در غذاخوری، عقلا و شرعا پسندیده نیست «آفت جنبش‌های اجتماعی» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد به قلم علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم است که در آن آمده است: آنچه در ذهن عموم معترضان واقعی وجود داشت، گذشته از اعتراض به مرگ مرحومه مهسا امینی، مسائلی مانند […]

علی مطهری: اصرار بر اختلاط دانشجویان پسر و دختر در غذاخوری، عقلا و شرعا پسندیده نیست

«آفت جنبش‌های اجتماعی» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد به قلم علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم است که در آن آمده است:

آنچه در ذهن عموم معترضان واقعی وجود داشت، گذشته از اعتراض به مرگ مرحومه مهسا امینی، مسائلی مانند وضع نامساعد اقتصادی، عدم مشارکت مردم در مسائل حیاتی کشور، برخورد خشن با منتقدان و مخالفان و قربانی شدن سایر آرمان‌های انقلاب اسلامی به پای صدور انقلاب بود.

مردم اعتراض داشته و دارند که چرا با روابط خارجی درست وضع اقتصاد را سر و سامان نمی‌دهید و چرا درباره برجام این همه تعلل کرده‌اید. اگر تضمین آمریکا دلیل تعلل شماست، نه رییس‌جمهور و نه کنگره آمریکا چنین تضمینی به شما نخواهند داد.

آری، هدف‌ها و خواسته‌های معترضان واقعی این چیزها بود و هست، ولی می‌بینیم عده‌ای وارد اعتراضات شده‌اند که باعث تنازل این خواسته‌ها شده و مثلا اصرار بر اختلاط دانشجویان پسر و دختر در غذاخوری دارند، امری که عقلا و شرعا پسندیده نیست./عصر ایران