رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای نانوایی‌ها

تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای نانوایی‌ها مشاور وزیر اقتصاد: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.

تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای نانوایی‌ها

مشاور وزیر اقتصاد: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.