رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرصت به دارندگان کارت‌های قدیمی سربازی

فرصت به دارندگان کارت‌های قدیمی سربازی رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا: افرادی که کارت‌های قدیمی سربازی را تعویض نکرده‌اند، می‌توانند به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و مدارک مربوط را تحویل دهند. اطلاعات آنها از طریق یگان مربوطه استعلام و در صورت صحت، کارت هوشمند برایشان صادر می‌شود./ ایسنا

فرصت به دارندگان کارت‌های قدیمی سربازی

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا:
افرادی که کارت‌های قدیمی سربازی را تعویض نکرده‌اند، می‌توانند به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و مدارک مربوط را تحویل دهند.

اطلاعات آنها از طریق یگان مربوطه استعلام و در صورت صحت، کارت هوشمند برایشان صادر می‌شود./ ایسنا