رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تلاش می‌کنیم

آمریکا: برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تلاش می‌کنیم تلاش آمریکا برای تنفس مصنوعی به اغتشاشات ادامه دارد و در جدیدترین اقدام معاون بایدن گفته خواستار حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل است.

آمریکا: برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تلاش می‌کنیم

تلاش آمریکا برای تنفس مصنوعی به اغتشاشات ادامه دارد و در جدیدترین اقدام معاون بایدن گفته خواستار حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل است.