رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار جلالی: نظام عملیاتی دفاع سایبری تدوین و تصویب شد

سردار جلالی: نظام عملیاتی دفاع سایبری تدوین و تصویب شد رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور: برای نخستین بار در کشور با پیش‌بینی جنگ سایبری در حوزه نظامی و غیرنظامی، نظام عملیاتی دفاع سایبری تدوین و تصویب شد

سردار جلالی: نظام عملیاتی دفاع سایبری تدوین و تصویب شد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور: برای نخستین بار در کشور با پیش‌بینی جنگ سایبری در حوزه نظامی و غیرنظامی، نظام عملیاتی دفاع سایبری تدوین و تصویب شد