رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت: اینترنت فیلتر نیست

سخنگوی دولت: اینترنت فیلتر نیست؛ البته کسب و کار‌هایی که در اینستاگرام ضرر می‌کنند، دقیقا مثل کاسبانی‌اند که در کف خیابان خسارت می‌بینند در خصوص حضور فرزند معاون رئیس جمهور در خارج از کشور تذکر دادیم، به کشور برگشت؛ چندین مورد دیگر به دلیل صلاحدید اطلاع‌رسانی نشد‌‌./برنا

سخنگوی دولت: اینترنت فیلتر نیست؛ البته کسب و کار‌هایی که در اینستاگرام ضرر می‌کنند، دقیقا مثل کاسبانی‌اند که در کف خیابان خسارت می‌بینند

در خصوص حضور فرزند معاون رئیس جمهور در خارج از کشور تذکر دادیم، به کشور برگشت؛ چندین مورد دیگر به دلیل صلاحدید اطلاع‌رسانی نشد‌‌./برنا