رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: حساب مذاکرات از تحولات اخیر ایران جداست

بورل: حساب مذاکرات از تحولات اخیر ایران جداست جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اروپا: «در مورد برجام، مذاکرات به بن بست رسیده است. هیچ چیز جدیدی وجود ندارد.

بورل: حساب مذاکرات از تحولات اخیر ایران جداست

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اروپا:

«در مورد برجام، مذاکرات به بن بست رسیده است. هیچ چیز جدیدی وجود ندارد.