رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نه معترضان اندک و بی‌مقدارند و نه حامیان پرشور نایاب! راهی جز گفتگو و اصلاح نیست

نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات: نه معترضان اندک و بی‌مقدارند و نه حامیان پرشور نایاب! راهی جز گفتگو و اصلاح نیست

نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات: نه معترضان اندک و بی‌مقدارند و نه حامیان پرشور نایاب! راهی جز گفتگو و اصلاح نیست