رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افراد با محکومیت سنگین می توانند به میدان نبرد اعزام شوند

افراد با محکومیت سنگین می توانند به میدان نبرد اعزام شوند رئیس جمهور روسیه با امضا فرمانی امکان حضور افراد با جرائم سنگین در میدان نبرد با اوکراین را فراهم می کند. این قانون شامل کسانی که به دلیل سوء استفاده جنسی از کودکان، خیانت، جاسوسی یا تروریسم محکوم شده اند، نمی‌شود.

افراد با محکومیت سنگین می توانند به میدان نبرد اعزام شوند

رئیس جمهور روسیه با امضا فرمانی امکان حضور افراد با جرائم سنگین در میدان نبرد با اوکراین را فراهم می کند.

این قانون شامل کسانی که به دلیل سوء استفاده جنسی از کودکان، خیانت، جاسوسی یا تروریسم محکوم شده اند، نمی‌شود.


جدیدترین خبرها