رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی

کاهش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۳ به ۱ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۷ به ۱۲ شهر کاهش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۱۸ به […]

کاهش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۳ به ۱ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۷ به ۱۲ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۱۸ به ۲۱۱ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۱۰ به ۲۲۴ شهر رسید