رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون ایرانی مرکز اسلامی هامبورگ به‌دستور دادگاه خاک آلمان را ترک کرد

معاون ایرانی مرکز اسلامی هامبورگ به‌دستور دادگاه خاک آلمان را ترک کرد ‌ سلیمان موسوی‌فر، معاون مرکز اسلامی هامبورگ، که پیشتر دستور اخراج او از آلمان صادر شده بود، روز چهارشنبه این کشور را ترک کرد

معاون ایرانی مرکز اسلامی هامبورگ به‌دستور دادگاه خاک آلمان را ترک کرد

‌ سلیمان موسوی‌فر، معاون مرکز اسلامی هامبورگ، که پیشتر دستور اخراج او از آلمان صادر شده بود، روز چهارشنبه این کشور را ترک کرد


جدیدترین خبرها