رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جان کربی: ایجاد تغییر به عهده مردم ایران است

جان کربی: ایجاد تغییر به عهده مردم ایران است سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید: بایدن یک‌بار دیگر همبستگی‌ ما را با معترضان ایران ابراز کرد؛ یعنی همان کاری که از ابتدا انجام داده است. ایجاد تغییر به عهده مردم ایران است. باید به عهده مردم ایران باشد که درباره آینده‌شان تصمیم بگیرند./فارس

جان کربی: ایجاد تغییر به عهده مردم ایران است

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید:
بایدن یک‌بار دیگر همبستگی‌ ما را با معترضان ایران ابراز کرد؛ یعنی همان کاری که از ابتدا انجام داده است.

ایجاد تغییر به عهده مردم ایران است. باید به عهده مردم ایران باشد که درباره آینده‌شان تصمیم بگیرند./فارس