رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استفاده از اسامی بیگانه بر روی کالاها مجازات دارد

استفاده از اسامی بیگانه بر روی کالاها مجازات دارد به موجب دستور معاون رئیس جمهور و نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر صمت استفاده از اسامی و اصلاحات بیگانه بر روی کالا و تولیدات داخلی ممنوع و مستوجب مجازات است: الف- اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ب- تعویض علایم و […]

استفاده از اسامی بیگانه بر روی کالاها مجازات دارد

به موجب دستور معاون رئیس جمهور و نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر صمت استفاده از اسامی و اصلاحات بیگانه بر روی کالا و تولیدات داخلی ممنوع و مستوجب مجازات است: الف- اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ب- تعویض علایم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه‌های ذی‌ربط با هزینه متخلف، ج- تعطیل موقت محل کار د- لغو پروانه کار.

لازم به ذکر است افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان‌های خاص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش‌های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نام‌گذاری محصولات و موسسه‌ها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند./جماران


جدیدترین خبرها