رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهاجرانی: جامعه سعادتمند جامعه‌ای است که عرف را محترم بشمارد

مهاجرانی: جامعه سعادتمند جامعه‌ای است که عرف را محترم بشمارد عطالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ دولت اصلاحات در روزنامه اعتماد نوشت: جامعه سعادتمند جامعه‌ای نیست که بیشتر قانون داشته باشد! مثلا برای تمام امور عرفی خط و نشان قانونی ترسیم کند. اتفاقا جامعه سعادتمند جامعه‌ای است که عرف را محترم بشمارد و ساحت امور عرفی یا […]

مهاجرانی: جامعه سعادتمند جامعه‌ای است که عرف را محترم بشمارد

عطالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ دولت اصلاحات در روزنامه اعتماد نوشت:

جامعه سعادتمند جامعه‌ای نیست که بیشتر قانون داشته باشد! مثلا برای تمام امور عرفی خط و نشان قانونی ترسیم کند.

اتفاقا جامعه سعادتمند جامعه‌ای است که عرف را محترم بشمارد و ساحت امور عرفی یا مشرب و سلیقه مردم را با قانون محدود نکند، مگر به ضرورت. به عبارت دیگر وارد مصادیق نشود.

اگر ما در امور عرفی، انعطاف لازم را نداشته باشیم. با تحکم رفتار کنیم. اسکلت قانون و عدالت، عاری از احسان و گوشت و پوست باشد؟ ‌و جوانان هم روی دنده لجاجت افتادند یا انداختیم؛ اگر توی خیابان دانشگاه دور هم سفره انداختند و غذا خوردند، چگونه جلوگیری می‌کنیم؟!

این دانشجویان برای تشکیل زندگی و ازدواج جایی برای شناخت یکدیگر و انتخاب همسر، بهتر از دانشگاه و زمانی بهتر و مناسب‌تر از دوره جوانی‌شان سراغ دارید؟ به جوانان و دانشجویان‌مان اعتماد کنیم!/ اعتماد