رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زیدآبادی: آنچه ما در خیابان یا دانشگاه‌ها می‌شنویم، مطالبات فرهنگی است

زیدآبادی: آنچه ما در خیابان یا دانشگاه‌ها می‌شنویم، مطالبات فرهنگی است/ تنها راه نجات این است که حکومت نشانه‌‌‌های تغییر را بروز دهد محمد فاضلی: در ایران نه نیروی جامعه و نه نیروی بازار بخش خصوصی، قادر به کنترل سیاستگذار نیستند عبده‌‌‌‌تبریزی: نگاه مبتنی بر علم می‌‌‌تواند ما را از این وضعیت خارج کند حسین […]

زیدآبادی: آنچه ما در خیابان یا دانشگاه‌ها می‌شنویم، مطالبات فرهنگی است/ تنها راه نجات این است که حکومت نشانه‌‌‌های تغییر را بروز دهد

محمد فاضلی: در ایران نه نیروی جامعه و نه نیروی بازار بخش خصوصی، قادر به کنترل سیاستگذار نیستند

عبده‌‌‌‌تبریزی: نگاه مبتنی بر علم می‌‌‌تواند ما را از این وضعیت خارج کند

حسین عبده‌تبریزی، صاحب‌نظر اقتصادی: غالب مطالبات رنگ و بوی اقتصادی ندارد؛ اما انبوه مسائل اقتصادی، ازجمله رکود، تورم، بیکاری، فساد و سرمایه‌گذاری اندک در اقتصاد کشور همچنان پابرجاست و بدون شک عمده مردم کشور نسبت به این موضوعات نیز معترض هستند.

محمد فاضلی، جامعه شناس با اشاره به واکنش‌‌‌های رسمی که نسبت به اعتراضات رخ داده، آنها را بنزینی دانست که بر خشم عمومی ریخته شده و گفت: «به معترضان می‌‌‌گویند شما از بیرون تحریک شده‌‌‌اید. چیزی نمی‌‌‌دانید، این نگاه، تحقیرآمیز است.»

احمد زیدآبادی، روزنامه‌‌‌نگار: این اعتراضات لایه‌های زیادی دارد و بسیاری از این جوانان هم آن را حس کرده‌‌‌اند./ دنیای اقتصاد