رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتخاب زبان خارجی در مدارس اختیاری می‌شود

انتخاب زبان خارجی در مدارس اختیاری می‌شود محمود امانی طهرانی، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: زبان خارجی جز دروس انتخابی است لذا این حق برای دانش آموزان محفوظ است که خودشان زبان خارجی مورد علاقه خودشان را انتخاب کنند./مهر

انتخاب زبان خارجی در مدارس اختیاری می‌شود

محمود امانی طهرانی، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: زبان خارجی جز دروس انتخابی است لذا این حق برای دانش آموزان محفوظ است که خودشان زبان خارجی مورد علاقه خودشان را انتخاب کنند./مهر