رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخریب آرامگاه احمد شاه مسعود؛ عبدالله: این اقدام تخم کینه و نفاق را در دل و ذهن مردم مى‌كارد

تخریب آرامگاه احمد شاه مسعود؛ عبدالله: این اقدام تخم کینه و نفاق را در دل و ذهن مردم مى‌كارد عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی مصالح ملی در واکنش به تخریب آرامگاه احمد شاه مسعود گفت توهین به شخصیت‌هایی که در دل مردم جای دارند، نه تنها به کاهش محبوبیت آن‌ها کمک نمی‌کند؛ بلکه باعث […]

تخریب آرامگاه احمد شاه مسعود؛ عبدالله: این اقدام تخم کینه و نفاق را در دل و ذهن مردم مى‌كارد

عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی مصالح ملی در واکنش به تخریب آرامگاه احمد شاه مسعود گفت توهین به شخصیت‌هایی که در دل مردم جای دارند، نه تنها به کاهش محبوبیت آن‌ها کمک نمی‌کند؛ بلکه باعث نفرت نسبت به مرتکبان این‌گونه اعمال شنیع می‌شود.

او گفت این اقدام تخم کینه و نفاق را در دل و ذهن مردم می‌كارد./ رصد