رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حل مشکل صف‌های طولانی عرضه سوخت در جنوب و شرق کرمان با اقدام دادگستری استان

حل مشکل صف‌های طولانی عرضه سوخت در جنوب و شرق کرمان با اقدام دادگستری استان رئیس کل دادگستری استان کرمان: وضعیت کنونی باعث شرمندگی است؛ چرا مردم باید برای دریافت سوخت مجبور به حضور در صف های طولانی باشند و حتما این موضوع را در مرکز استان پیگیری می کنم زیرا این وضعیت نباید ادامه […]

حل مشکل صف‌های طولانی عرضه سوخت در جنوب و شرق کرمان با اقدام دادگستری استان

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

وضعیت کنونی باعث شرمندگی است؛ چرا مردم باید برای دریافت سوخت مجبور به حضور در صف های طولانی باشند و حتما این موضوع را در مرکز استان پیگیری می کنم زیرا این وضعیت نباید ادامه یابد.

اگر افرادی به دنبال سوء استفاده از سرمایه های ملی هستند باید با آنها برخورد شود.

در مرکز استان پیگیری های لازم برای رفع این مشکل را آغاز و موضوع را در جلسات متعدد مرکز استان نیز مطرح کرد و این پیگیری ها تا جایی پیش رفت که برخی از مدیران کشوری و استانی مرتبط با موضوع به دستگاه قضایی استان دعوت شدند و مقرر شد طبق قانون نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند و این راهبردها به شکلی پیگیری شد تا در نهایت طرح موسوم به جدول منطقه ای که به منظور محدودیت عرضه روزانه بنزین از تابستان امسال آغاز شده بود، متوقف شود. لذا هم اکنون شرایط عرضه بنزین در جنوب و شرق کرمان نیز عادی و مانند سایر نقاط استان است.