رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عرضه ارز توافقی در شعبات منتخب بانک‌های عامل هم فراهم شد

عرضه ارز توافقی در شعبات منتخب بانک‌های عامل هم فراهم شد در راستای تسهیل و تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ علاوه بر صرافی‌های مجاز، امکان تأمین ارز حداکثر به میزان دو هزار یورو یا معادل آن به دلار از طریق شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات […]

عرضه ارز توافقی در شعبات منتخب بانک‌های عامل هم فراهم شد

در راستای تسهیل و تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ علاوه بر صرافی‌های مجاز، امکان تأمین ارز حداکثر به میزان دو هزار یورو یا معادل آن به دلار از طریق شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات ایران برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال با ارائه کارت ملی نیز فراهم گردیده است.

فهرست اولیه شعب منتخب واحدهای ارزی و شعب منتخب چهار بانک مذکور به شرح پیوست می‌باشد.