رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حجت الله عبدالملکی ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد

حجت الله عبدالملکی ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد با موافقت رئیس جمهور ،امروز سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، طی حکمی حجت الله عبدالملکی را به سمت دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد. /ایرنا

حجت الله عبدالملکی ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد

با موافقت رئیس جمهور ،امروز سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، طی حکمی حجت الله عبدالملکی را به سمت دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد. /ایرنا


جدیدترین خبرها