رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست مخفیانه آمریکا از اوکراین برای بازگشت به مذاکره با روسیه

درخواست مخفیانه آمریکا از اوکراین برای بازگشت به مذاکره با روسیه روزنامه «واشنگتن‌پست» گزارش داد که دولت آمریکا به‌صورت مخفیانه در حال فشار آوردن به سران اوکراین است تا ضمن توقف مخالفت‌های خود با مذاکره، آمادگی خود برای بازگشت به گفتگو با روسیه را نشان دهند.

درخواست مخفیانه آمریکا از اوکراین برای بازگشت به مذاکره با روسیه

روزنامه «واشنگتن‌پست» گزارش داد که دولت آمریکا به‌صورت مخفیانه در حال فشار آوردن به سران اوکراین است تا ضمن توقف مخالفت‌های خود با مذاکره، آمادگی خود برای بازگشت به گفتگو با روسیه را نشان دهند.