رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تیک آبی توییتر: ۷.۹۹ دلار!

تیک آبی توییتر: ۷.۹۹ دلار! فرآیند ارائه تیک آبی در ازای ۷.۹۹ دلار در ماه رسما از طریق نسخه iOS اپ توییتر آغاز شد. در توضیح این سرویس نوشته شده‌: «حساب شما هم یک تیک آبی دریافت می‌کند، دقیقا مثل افراد مشهور، شرکت‌ها و سیاست‌مدارانی که آن‌ها را دنبال می‌کنید!»

تیک آبی توییتر: ۷.۹۹ دلار!

فرآیند ارائه تیک آبی در ازای ۷.۹۹ دلار در ماه رسما از طریق نسخه iOS اپ توییتر آغاز شد. در توضیح این سرویس نوشته شده‌: «حساب شما هم یک تیک آبی دریافت می‌کند، دقیقا مثل افراد مشهور، شرکت‌ها و سیاست‌مدارانی که آن‌ها را دنبال می‌کنید!»