رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت صادرات ۴ محصول برداشته شد

ممنوعیت صادرات ۴ محصول برداشته شد دیوان عدالت اداری با صدور رایی دستور معاون معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه، پیاز و بادنجان را غیرقانونی دانست.

ممنوعیت صادرات ۴ محصول برداشته شد

دیوان عدالت اداری با صدور رایی دستور معاون معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه، پیاز و بادنجان را غیرقانونی دانست.