رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس پلیس راهور: در کل دنیا عمر مفید وسایل نقلیه برای تردد ، هفت سال است

رئیس پلیس راهور: در کل دنیا عمر مفید وسایل نقلیه برای تردد ، هفت سال است ولی در کشور ما هیچ محدودیتی برای تردد وجود ندارد. ۳۵ درصد از وسایل نقلیه در کشور فرسوده است. ۳ میلیون وسیله نقلیه در تهران باید توقیف شود.

رئیس پلیس راهور: در کل دنیا عمر مفید وسایل نقلیه برای تردد ، هفت سال است ولی در کشور ما هیچ محدودیتی برای تردد وجود ندارد.

۳۵ درصد از وسایل نقلیه در کشور فرسوده است.

۳ میلیون وسیله نقلیه در تهران باید توقیف شود.


جدیدترین خبرها