رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انسیه خزعلی: اعتراضات را به غلط، زنانه معرفی می شود

انسیه خزعلی: اعتراضات را به غلط، زنانه معرفی می شود / فقط ۱۲ درصد بازداشتی‌ها زن هستند / دروغ، منشاء بسیاری از همین اغتشاشات و ناآرامی‌هاست معاون رئیس‌جمهور در امور زنان: همه چیز را به نام آنها و باشعار زن زندگی آزادی تمام کردند. این استفاده ابزاری از زن را در بسیاری از امور دیگر […]

انسیه خزعلی: اعتراضات را به غلط، زنانه معرفی می شود / فقط ۱۲ درصد بازداشتی‌ها زن هستند / دروغ، منشاء بسیاری از همین اغتشاشات و ناآرامی‌هاست

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان:

همه چیز را به نام آنها و باشعار زن زندگی آزادی تمام کردند. این استفاده ابزاری از زن را در بسیاری از امور دیگر هم شاهد هستیم. این یک جنگ همه جانبه شناختی و رسانه‌ای علیه ایران و زن و خانواده ایرانی بود.

در بسیاری از حرکتها و تبلیغات این ناآرامی‌ها زنان وسیله قرار شدند. طبق آمار تنها ۱۲درصد از دستگیر شدگان در اغتشاشات از خانم‌ها بودند و ۸۸درصد بقیه از مدران بودند ولی می‌بینیم که به غلط این کارها حرکتی زنانه معرفی می‌شود. ولی همه چیز را به نام آنها و باشعار زن زندگی آزادی تمام کردند.

اگر دروغ از رسانه پاک شود خواه به صورت مستقیم و خواه غیرمستقیم زندگی مردم نیز پاک و زلال و باصفا می‌شود. دروغ منشاء بسیاری از همین اغتشاشات و ناآرامی‌هاست که منجر به جریحه‌دار شدن جسمی و روحی خانواده‌های ما شده است و التیام آن هم به راحتی صورت نخواهد گرفت./فارس