رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلان ماسک تایید کرد بعضی از کارمندان قدیمی توییتر، تیک آبی را با قیمت‌های بالایی به کاربران ‌می‌فروختند.

ایلان ماسک تایید کرد بعضی از کارمندان قدیمی توییتر، تیک آبی را با قیمت‌های بالایی به کاربران ‌می‌فروختند. برای نمونه یکی از کارمندان قدیمی توییتر برای فعال کردن تیک آبی برای یک اکانت، ۱۵ هزار دلار پول درخواست کرده بود.

ایلان ماسک تایید کرد بعضی از کارمندان قدیمی توییتر، تیک آبی را با قیمت‌های بالایی به کاربران ‌می‌فروختند.

برای نمونه یکی از کارمندان قدیمی توییتر برای فعال کردن تیک آبی برای یک اکانت، ۱۵ هزار دلار پول درخواست کرده بود.