رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذر منصوری: تاریخ انکار زنان ایران به پایان رسیده است

آذر منصوری: تاریخ انکار زنان ایران به پایان رسیده است آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت در یادداشتی با عنوان «تاریخ انکار زنان ایران به پایان رسیده است» در روزنامه اعتماد نوشت: جنبش اعتراضی پس از مرگ مهسا امینی یکی از زنانه‌ترین جنبش‌های تاریخ ایران است. این به معنی نفی مطالبات چند وجهی نیست که […]

آذر منصوری: تاریخ انکار زنان ایران به پایان رسیده است

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت در یادداشتی با عنوان «تاریخ انکار زنان ایران به پایان رسیده است» در روزنامه اعتماد نوشت:

جنبش اعتراضی پس از مرگ مهسا امینی یکی از زنانه‌ترین جنبش‌های تاریخ ایران است. این به معنی نفی مطالبات چند وجهی نیست که در بطن این جنبش اعتراضی وجود دارد، اما هم مرگ مهسا امینی و هم پیشتاز بودن زنان در این جنبش و هم شعار قالب یعنی: «زن، زندگی، آزادی» نشان از محوریت و عاملیت زنان در آن دارد.

به رسمیت شناختن این عاملیت از جانب سیاست‌گذاران کشور مهم است، چراکه بدون ایجاد فرصت‌های برابر برای نیمی از جمعیت کشور و تامین حقوق انسانی آنها، زنان ایران، به خصوص دختران جوان ایران، در برابر قوانین سلبی موجود که محدود‌کننده زنان ایران، به خصوص سلب آزادی‌های آنهاست روز به روز مقاومت بیشتری از خود نشان خواهند داد. چه این قانون، قانون حجاب باشد و چه هر قانون دیگری./ اعتماد