رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضرغامی: بازجوی اصلی دهه هشتادی‌ها گفت نه من می‌فهمم آن‌ها چه می‌گویند، نه آن‌ها می‌فهمند من چه می‌گویم

ضرغامی: بازجوی اصلی دهه هشتادی‌ها گفت نه من می‌فهمم آن‌ها چه می‌گویند، نه آن‌ها می‌فهمند من چه می‌گویم وزیر میراث فرهنگی: با بازجوی بعضی افراد بازداشت شده در این اغتشاشات صحبت کردم، آن فرد گفت که این سخت‌ترین بازجویی من بود، زیرا نه من می‌فهمم آن‌ها چه می‌گویند و نه آن‌ها می‌فهمند من چه می‌گویم. […]

ضرغامی: بازجوی اصلی دهه هشتادی‌ها گفت نه من می‌فهمم آن‌ها چه می‌گویند، نه آن‌ها می‌فهمند من چه می‌گویم

وزیر میراث فرهنگی:
با بازجوی بعضی افراد بازداشت شده در این اغتشاشات صحبت کردم، آن فرد گفت که این سخت‌ترین بازجویی من بود، زیرا نه من می‌فهمم آن‌ها چه می‌گویند و نه آن‌ها می‌فهمند من چه می‌گویم.

ما باید اصلاحات در رویه‌ها ایجاد کنیم، تحول مورد قبول حاکمیت است.

مشکل کشور مرزبندی‌های بی‌خود و اختلافاتی است که دشمن ایجاد می‌کند، دوقطبی‌های بی‌ربطی که ملت را تکه تکه کرده است.

مشکلات زیادی در کشور داریم، مهمترین مشکلات ما در رویه و روش است ما در اصول مشکلی نداریم.

امروز دختران جوان و دانش آموز ما بدون روسری در خیابان راه می‌روند. چه شد؟ اتفاقی افتاد؟/ ایلنا