رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«اکنون چیزی به نام اینترنت نداریم»

«اکنون چیزی به نام اینترنت نداریم» کیوان جامه‌بزرگ عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اعلام کرد: «اکنون چیزی به‌نام اینترنت نداریم. چیزی که وجود دارد یک شبکه دست و پا شکسته و ناپایدار است که مسئولان هم به صراحت گفتند هیچ حسابی روی تداوم فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی آن باز نکنید.» به گفته او […]

«اکنون چیزی به نام اینترنت نداریم»

کیوان جامه‌بزرگ عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اعلام کرد: «اکنون چیزی به‌نام اینترنت نداریم. چیزی که وجود دارد یک شبکه دست و پا شکسته و ناپایدار است که مسئولان هم به صراحت گفتند هیچ حسابی روی تداوم فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی آن باز نکنید.»

به گفته او نتیجه چنین سیاستی این است که در آینده، اقتصاد دیجیتال هم نخواهیم داشت و پیرو آن سایر صنایع کشور نیز در این شکاف دیجیتالی سال‌ها عقب‌ می‌افتند.

جامه‌بزرگ در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: «این شبکه بدون وجود اینترنت پایدار و دسترسی آزاد مردم و کسب و کارها به آن عقیم و بی‌فایده خواهد بود. / شبکه ملی اطلاعات یک لازم غیرکافی است که در نبود دسترسی آزاد به اینترنت و پلتفرم‌های بین‌المللی به یک امر زائد غیرکاربردی تبدیل می‌شود. توسعه آن به بهانه حرکت در مسیر استقلال یا تحقق اقتصاد دیجیتال، نیز یک فریب بزرگ و اشتباه تاریخی در کشور خواهد بود.»‌