رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمد خاتمی: فکر و اندیشه دانش آموزان نباید به دست معلمان مخالف انقلاب سپرده شود

احمد خاتمی: فکر و اندیشه دانش آموزان نباید به دست معلمان مخالف انقلاب سپرده شود باید برنامه‌ای جهت تقویت اساتید و معلمان از لحاظ اعتقادی در نظر گرفته شود./شفقنا

احمد خاتمی: فکر و اندیشه دانش آموزان نباید به دست معلمان مخالف انقلاب سپرده شود

باید برنامه‌ای جهت تقویت اساتید و معلمان از لحاظ اعتقادی در نظر گرفته شود./شفقنا


جدیدترین خبرها