رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیریت بار مشترکان پرمصرف/ قطع برق در برنامه نیست

مدیریت بار مشترکان پرمصرف/ قطع برق در برنامه نیست مدیرکل هوشمندسازی و فناوری نوین توانیر: در سال آینده دو میلیون مشترک به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد. یکی از اهداف اجرای این طرح مدیریت بار مشترکان پرمصرف در صورت نیاز است. هدف کنترل‌پذیری قطع برق مشترکان نیست.

مدیریت بار مشترکان پرمصرف/ قطع برق در برنامه نیست

مدیرکل هوشمندسازی و فناوری نوین توانیر:
در سال آینده دو میلیون مشترک به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد.

یکی از اهداف اجرای این طرح مدیریت بار مشترکان پرمصرف در صورت نیاز است.

هدف کنترل‌پذیری قطع برق مشترکان نیست.