رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه دولت: سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی پس از فوتبال ساحلی ایران و امارات

روزنامه دولت: سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی پس از فوتبال ساحلی ایران و امارات روزنامه ایران نوشت: پس از مسابقه فوتبال ساحلی ایران و امارات در چهاردهم آبان، برخی از تماشاگرانی که در ورزشگاه فوتبال ساحلی شهر دبی حضور داشتند، در بیرون از ورزشگاه تجمع کردند و شعارهای ساختار شکنانه علیه نظام جمهوری اسلامی […]

روزنامه دولت: سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی پس از فوتبال ساحلی ایران و امارات

روزنامه ایران نوشت: پس از مسابقه فوتبال ساحلی ایران و امارات در چهاردهم آبان، برخی از تماشاگرانی که در ورزشگاه فوتبال ساحلی شهر دبی حضور داشتند، در بیرون از ورزشگاه تجمع کردند و شعارهای ساختار شکنانه علیه نظام جمهوری اسلامی سر دادند

نکته قابل توجه آنکه هر گونه اقدام سیاسی در کشور امارات با محدودیت های جدی روبروست با این حال پلیس این کشور هیچ اقدامی علیه شعارهای ساختارشکنانه این افراد انجام نداد

این اقدام دولت امارات طبیعتا با حسن همسایگی تطابق ندارد و در صورت عدم برخورد مناسب این کشور باید تبعات این اقدام ضدایرانی خود را پذیرا باشد. و گرنه تبعات این اقدام خصمانه به زودی دامن این کشور را خواهد گرفت.