رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‌جمهوری: با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد شود

رئیس‌جمهوری: با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد شود رئیسی در ششمین جلسه نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی: قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه […]

رئیس‌جمهوری: با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد شود

رئیسی در ششمین جلسه نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی:
قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه‌های اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود.