رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلیت موزه‌ها برای مادران با ۳ فرزند نیم‌بها شد

بلیت موزه‌ها برای مادران با ۳ فرزند نیم‌بها شد مدیرکل موزه‌ها: طرح بلیت نیم‌بها برای مادران دارای سه فرزند در موزه‌های زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجرایی شد. در شش ماه نخست امسال حدود ۲۰ هزار نفر در قالب طرح جوانی جمعیت از موزه‌ها بازدید کردند.

بلیت موزه‌ها برای مادران با ۳ فرزند نیم‌بها شد

مدیرکل موزه‌ها:
طرح بلیت نیم‌بها برای مادران دارای سه فرزند در موزه‌های زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجرایی شد.

در شش ماه نخست امسال حدود ۲۰ هزار نفر در قالب طرح جوانی جمعیت از موزه‌ها بازدید کردند.


جدیدترین خبرها