رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همتی: حالا که با از دست دادن فرصتها، اختلاف دو نرخ به ۱۰هزار تومان رسیده، برنامه شما چیه؟

همتی: حالا که با از دست دادن فرصتها، اختلاف دو نرخ به ۱۰هزار تومان رسیده، برنامه شما چیه؟ رانت را ادامه میدهید یا قیمت کالاهای اساسی را ۳۵٪ بالا می برید؟

همتی: حالا که با از دست دادن فرصتها، اختلاف دو نرخ به ۱۰هزار تومان رسیده، برنامه شما چیه؟ رانت را ادامه میدهید یا قیمت کالاهای اساسی را ۳۵٪ بالا می برید؟