رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رانندگان اتوبوس‌ مجاز به دریافت وجه نقد از مسافران نیستند

رانندگان اتوبوس‌ مجاز به دریافت وجه نقد از مسافران نیستند رئیس شورای اسلامی شهر تهران: مصوبه ای داشتیم که سیستم کارتخوان باید فعال باشد و در غیر این صورت نباید پول نقد دریافت شود. دستگاه خراب باشد و پول نقد دریافت شود، صحیح نیست

رانندگان اتوبوس‌ مجاز به دریافت وجه نقد از مسافران نیستند

رئیس شورای اسلامی شهر تهران:

مصوبه ای داشتیم که سیستم کارتخوان باید فعال باشد و در غیر این صورت نباید پول نقد دریافت شود.

دستگاه خراب باشد و پول نقد دریافت شود، صحیح نیست