رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میرکاظمی خبر داد: موافقت رهبری با درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی

میرکاظمی خبر داد: موافقت رهبری با درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی رئیس سازمان برنامه و بودجه: امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از […]

میرکاظمی خبر داد: موافقت رهبری با درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.


جدیدترین خبرها