رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در بیانیه نمایندگان حرفی از اعدام زده نشده است

در بیانیه نمایندگان حرفی از اعدام زده نشده است سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: نمایندگان بر قصاص قاتلان اصرار دارند. در بیانیه نمایندگان حرفی از اعدام زده نشده و بر تفکیک اعتراض و اغتشاش تاکید شده است./ایسنا

در بیانیه نمایندگان حرفی از اعدام زده نشده است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
نمایندگان بر قصاص قاتلان اصرار دارند.

در بیانیه نمایندگان حرفی از اعدام زده نشده و بر تفکیک اعتراض و اغتشاش تاکید شده است./ایسنا