رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اغتشاشگر و معترض را باید از هم تفکیک کنیم

اغتشاشگر و معترض را باید از هم تفکیک کنیم سخنگوی دولت: اغتشاشگر و معترض را باید از هم تفکیک کنیم. پاسخ دشمن خارجی را هم حتما می‌دهیم. شک نکنید اگر یکی بخوریم، دو تا می‌زنیم، فقط شاید بعضی‌ها را نتوانیم بگوییم. اصل بر این است که این جوانان که به خیابان می‌آیند فرزندان خطاکار ما […]

اغتشاشگر و معترض را باید از هم تفکیک کنیم

سخنگوی دولت:
اغتشاشگر و معترض را باید از هم تفکیک کنیم. پاسخ دشمن خارجی را هم حتما می‌دهیم.

شک نکنید اگر یکی بخوریم، دو تا می‌زنیم، فقط شاید بعضی‌ها را نتوانیم بگوییم.

اصل بر این است که این جوانان که به خیابان می‌آیند فرزندان خطاکار ما هستند.

برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلوله‌های جنگی استفاده کند. اما این دولت هرگز چنین کاری نمی‌کند؛ چون معترضان را بچه و خانواده خود می‌داند.

بخش زیادی از اعتراض‌های امروز نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی، حکمرانی و سیاسی دولت قبل است.

دولت سابق بین خودش و مردم دیوار کشید و حرف آن ها را نشنید و با آنها امنیتی برخورد کرد و صدای آنها را خفه کرد.

دولت قبل اجازه نداد صدای مردم شنیده شود و همین مسئله باعث شده تا حجم زیادی از اعتراض تجمیع شود و حالت انفجار به خودش بگیرد.

پس مسائل قدیمی را نباید به پای دولت سیزدهم بیاوریم.

این دولت اهل شنیدن حرف مردم و رفتن به دانشگاه خواهد بود.