رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیش‌بینی کردم که اگر فاطمی امین بماند، خودرو گران می‌شود و شد!

پیش‌بینی کردم که اگر فاطمی امین بماند، خودرو گران می‌شود و شد! لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: آقای فاطمی امین مطلقا نتوانست به هیچ سوالی پاسخ بدهد. قبلا هم گفتم و پیش‌بینی هم کردم که اگر فاطمی امین بماند، خودرو گران می‌شود و خودرو گران شد و پیش‌بینی من درست از آب […]

پیش‌بینی کردم که اگر فاطمی امین بماند، خودرو گران می‌شود و شد!

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
آقای فاطمی امین مطلقا نتوانست به هیچ سوالی پاسخ بدهد.

قبلا هم گفتم و پیش‌بینی هم کردم که اگر فاطمی امین بماند، خودرو گران می‌شود و خودرو گران شد و پیش‌بینی من درست از آب در آمد.

بقیه اجناس هم گران خواهد شد چون آقای فاطمی امین توان اداره این وزارتخانه را ندارد و همچنان به این مساله اعتقاد دارم.

به نظر من نتیجه استیضاح فاطمی امین تخفیف جایگاه مجلس شد و مجلس از این جهت خسارت دید، نباید این اتفاق رخ می‌داد. ما در مدیریت نباید تعارف کنیم. هرکس که ضعیف است یا باید کار را اصلاح کند یا کنار برود.

من معتقدم که مجلس دیگر در دولت وجاهت خود را از دست داده است، رفتاری که ما داشتیم موجب شد که ابزار کنترلی ما دچار تزلزل شود و این خوب نیست.

دیگر تیغ سوال و استیضاح و تذکر مجلس بُرنده نیست.