رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت کنعانی درباره جنگ اوکراین: ایران مخالف جنگ و حامی صلح است

توییت کنعانی درباره جنگ اوکراین: ایران مخالف جنگ و حامی صلح است سخنگوی وزارت امور خارجه: ارسال سلاح ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، اتهام بی‌اساسی است. مدعیان علیه ایران، هم زمینه ساز شروع جنگ هستند و هم عامل استمرار آن. ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.

توییت کنعانی درباره جنگ اوکراین: ایران مخالف جنگ و حامی صلح است

سخنگوی وزارت امور خارجه:
ارسال سلاح ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، اتهام بی‌اساسی است.

مدعیان علیه ایران، هم زمینه ساز شروع جنگ هستند و هم عامل استمرار آن. ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.