رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پولیتیکو: شورای حکام احتمالا قطعنامه‌ای انتقادی علیه ایران تصویب می‌کند

پولیتیکو: شورای حکام احتمالا قطعنامه‌ای انتقادی علیه ایران تصویب می‌کند یک دیپلمات ارشد روز پنجشنبه به نشریه پولیتیکو گفت که احتمالا در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، قطعنامه‌‌ای انتقادی علیه ایران به دلیل عدم همکاری مناسب با آژانس تصویب خواهد شد.

پولیتیکو: شورای حکام احتمالا قطعنامه‌ای انتقادی علیه ایران تصویب می‌کند

یک دیپلمات ارشد روز پنجشنبه به نشریه پولیتیکو گفت که احتمالا در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، قطعنامه‌‌ای انتقادی علیه ایران به دلیل عدم همکاری مناسب با آژانس تصویب خواهد شد.