رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه ارومیه: با ورزشکاران خودفروخته‌ای که به سرودملی و پرچم بی‌حرمتی می‌کنند برخورد کنید

امام جمعه ارومیه: با ورزشکاران خودفروخته‌ای که به سرودملی و پرچم بی‌حرمتی می‌کنند برخورد کنید مهدی قریشی: ورزشکاران و کسانی که هویت ایرانی و اسلامی، حرمت پرچم و سرود ملی را زیر پا می گذارد نماینده کشور نیستند لذا مسئولان باید با چنین افراد خود فروخته برخورد کنند. به جرات می توان گفت دشمنان از […]

امام جمعه ارومیه: با ورزشکاران خودفروخته‌ای که به سرودملی و پرچم بی‌حرمتی می‌کنند برخورد کنید

مهدی قریشی: ورزشکاران و کسانی که هویت ایرانی و اسلامی، حرمت پرچم و سرود ملی را زیر پا می گذارد نماینده کشور نیستند لذا مسئولان باید با چنین افراد خود فروخته برخورد کنند.

به جرات می توان گفت دشمنان از ابر قدرت شدن ایران در آینده می ترسند./ ایسنا