رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراسم رونمایی از چک الکترونیک فردا ۲۱ آبان با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صمت برگزار می‌شود

مراسم رونمایی از چک الکترونیک فردا ۲۱ آبان با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صمت برگزار می‌شود قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی: در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف و داده‌های چک در سامانه مرکزی چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال،معتبر و مستند می‌شود.

مراسم رونمایی از چک الکترونیک فردا ۲۱ آبان با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صمت برگزار می‌شود

قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی: در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف و داده‌های چک در سامانه مرکزی چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال،معتبر و مستند می‌شود.