رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه ضد ایرانی تروئیکای اروپا

بیانیه ضد ایرانی تروئیکای اروپا سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که دو کشور از آنها یعنی انگلیس و فرانسه دارای زرادخانه اتمی هستند روز جمعه در بیانیه‌ای مدعی همکاری ناکافی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.

بیانیه ضد ایرانی تروئیکای اروپا

سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که دو کشور از آنها یعنی انگلیس و فرانسه دارای زرادخانه اتمی هستند روز جمعه در بیانیه‌ای مدعی همکاری ناکافی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.