رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب یک قطعنامه ضد ایرانی در پارلمان بلژیک

تصویب یک قطعنامه ضد ایرانی در پارلمان بلژیک یک نماینده ایرانی-بلژیکی در اظهاراتی مداخله‌جویانه در صفحه توییتری خود نوشت: قطعنامه‌ای در حمایت از زنان ایرانی در پارلمان بلژیک به تصویب رسید. این وظیفه ماست که با تمام توان به حمایت از آن‌ها بپردازیم.

تصویب یک قطعنامه ضد ایرانی در پارلمان بلژیک

یک نماینده ایرانی-بلژیکی در اظهاراتی مداخله‌جویانه در صفحه توییتری خود نوشت:

قطعنامه‌ای در حمایت از زنان ایرانی در پارلمان بلژیک به تصویب رسید.

این وظیفه ماست که با تمام توان به حمایت از آن‌ها بپردازیم.