رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجازه نمی‌دهیم روایت غلط غرب و آمریکا، اذهان کشورها را منحرف کند

اجازه نمی‌دهیم روایت غلط غرب و آمریکا، اذهان کشورها را منحرف کند معاون بین‌الملل قوه قضاییه: ما در نیویورک هستیم تا روایتی صحیح از وضعیت حقوق بشر در ایران و اغتشاشات اخیر و نقش مخرب برخی کشورها، به این مقامات ارائه کنیم و اجازه ندهیم که روایت غلط و عنادآمیز کشورهای غربی و آمریکا، اذهان […]

اجازه نمی‌دهیم روایت غلط غرب و آمریکا، اذهان کشورها را منحرف کند

معاون بین‌الملل قوه قضاییه:

ما در نیویورک هستیم تا روایتی صحیح از وضعیت حقوق بشر در ایران و اغتشاشات اخیر و نقش مخرب برخی کشورها، به این مقامات ارائه کنیم و اجازه ندهیم که روایت غلط و عنادآمیز کشورهای غربی و آمریکا، اذهان کشورها را منحرف کند.

تاکنون بیش از ۴۰ نفر از نیروهای حافظ امنیت مردم توسط اغتشاشگران شهید شده اند.

بیش از ۹۰ درصد بازداشت شدگان در همان دو سه روز اول به طرق مختلف و با صدور قرارهای تامین آزاد شدند.

در یک ماه گذشته، توییتر بیش از ۵۰ هزار حساب ساختگی به دستور آمریکا باز کرده است.